Ansatte

Kjell Åge Krukhaug

Daglig leder

464 00 096
kjell.age@aspo.no

Mette von Krogh Krukhaug

Kontoransvarlig

922 20 440
mette@aspo.no

Elinor Skjelin

Forsikringsrådgiver - autorisert skadeforsikring

928 00 380
elinor@aspo.no