Partnere

codan-logo

Vårt mål er å gjøre forsikring enklere. Vi skal være enklere å ha med å gjøre, snakke med og forstå.
Vi har den rette kompetansen og erfaringen for å kunne tilføre noe nytt. Dessuten har vi et av verdens største forsikringsnettverk i ryggen, når vi trenger det.

Codan tilbyr skadeforsikring til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi har nærmere 300 ansatte i Oslo og Bergen, som er oppriktig engasjerte i å gjøre det beste for kundene våre, hver dag.

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, et av verdens største forsikringsselskap med kunder i over 130 land.

danica_pensjon

Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap. Danica Pensjon er et selskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Morselskapet Danica Pension er markedsleder i Danmark.

Rundt 14 000 bedrifter og 200 000 personer er direkte eller indirekte kunder i Danica Pensjon. Vi er 90 ansatte med hovedkontor i Trondheim. I tillegg har Danica Pensjon flere salgskontorer i landet forøvrig.

Danica Pensjons produktspekter er pensjons- og personrisikoprodukter til privatpersoner og bedrifter.

Selskapets kjerneverdier er:
Ekspertise – Integritet – Verdi – Agilitet – Samarbeid

Duvi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte. Vi sørger også for at du kan gi dine ansatte tilleggsprodukter som kan sikre dem ved sykdom og uførhet.