Personforsikring

Vi tilbyr personforsikring

I samarbeid med Danica tilbyr vi personforsikring. Vi tilpasser forsikringen ut fra ditt behov mht. sivilstand, inntekt, gjeld mm. Denne forsikringen er fundamentet i enhver person/familie sin økonomi. Derfor er vi svært opptatt av at du som kunde kjenner til de økonomiske konsekvensene om du eller en av dine nærmeste faller fra eller blir alvorlig syk.

I samarbeid med Codan Forsikring tilbyr vi barneforsikring som hjelper deg og ditt barn økonomisk om barnet blir utsatt for en ulykke eller blir alvorlig syk. En svært viktig forsikring for det kjæreste du har.

Som kunde hos oss får du en fast rådgiver på alle typer personforsikring.

Livsforsikring

Personforsikring
Ved sykdom, uførhet eller dødsfall vil inntektene bli vesentlig lavere. Danica kan gi deg økonomisk trygghet med fleksible personforsikringer tilpasset ditt behov.

Dødsfallsforsikring
Økonomisk trygghet til de etterlatte.
Du bestemmer selv hvem utbetalingen skal gå til.
Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-66 år.

Kritisk Sykdom
Gir økonomisk trygghet ved alvorlig sykdom.
Forsikringssum opp til 1,5 millioner kroner.
Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-59 år.

Uførhet Total
Engangsutbetaling ved vanlig uførhet, med månedlige forskudd allerede etter 1 års sykemelding.
Forsikringen kan kjøpes for de mellom 18-51 år.
Forsikringssum opp til 2,5 millioner kroner.

Uførerente
Månedlige utbetalinger ved uførhet.
Kan kjøpes for de mellom 18-65 år.
Minste forsikringssum er 12 000 kroner per år.

Helseforsikring

Codan Helse

  • Nytt produkt klart i løpet av kort tid.
Barneforsikring

Barn Standard
Barn Standard er en god forsikring for barnet ditt. Ved akutt sykehusinnleggelse i forbindelse med sykdom/ulykke får du erstatning utbetalt allerede etter fjerde dag, og det gis engangserstatning for utvalgte sykdommer. Barn Standard dekker:

Medisinsk invaliditet både etter sykdom og ulykke
Engangskostnader for tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig ved ulykke og sykdom
Lege-, tannlege- og transportkostnader ved ulykke
Merkostnader ved ulykke / erstatning av personlige eiendeler
Om en med foreldreansvar for det forsikrede barnet dør, betales barneforsikringen av selskapet til barnet fyller 18 år
Dødsfall
Barn Pluss
Dette er vår beste barneforsikring. Med Barn Pluss er barnet ditt dekket for alt som inngår i standardforsikringen pluss litt til. I tillegg får du:

Økt forsikringssum ved medisinsk invaliditet både ved ulykke og sykdom
Større erstatning ved utvalgte sykdommer
Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet