Privatforsikring

Vi tilbyr privatforsikring

I samarbeid med Codan Forsikring tilbyr vi alle typer private forsikringer. Vi vet at alle kunder har individuelle forsikringsbehov og er derfor opptatt av å tilpasse forsikringene til nettopp ditt behov. Det mener vi gjøres best i aktiv dialog med kunden. Hos oss får du en fast rådgiver som følger deg opp jevnlig for å sikre at du er riktig dekket om uhellet er ute.

Bilforsikring Sarpsborg
Bilforsikring

Kasko Pluss er vår beste bilforsikring og inkluderer alt som dekkes under Kasko og litt til.

Du betaler ingen egenandel ved behov for veihjelp.

Du får dekket leiebil inntil kr 35 000. Du får leiebil som tilsvarer størrelsen på din egen bil, og den har du så lenge bilen din er på verksted.

Forsikringen dekker også fastmontert utstyr inntil 50.000 kroner ved tyveri, brann og kollisjon.

Med denne forsikringen får du også Totalskadegaranti Pluss som, ved skade hvor reparasjon koster mer enn 60 % av bilens nyanskaffelsesverdi, gir deg rett til ny bil av samme merke og modell.

Uflaksforsikring med i Kasko og Kasko Pluss
Vår unike Uflaksforsikring dekker tap av bilnøkkel, lekkasje fra reservekannen, søl i bilen, skade på bilens interiør på grunn av lasting og rens ved feiltanking.

Forsikringen fører ikke til bonustap og egenandel er kun kr 1500,-

Husforsikring

Hus Pluss forsikring gir økte beløpsgrenser ved skade og dekker flere typer skader utover standarddekningen, slik som skadedyr og lekkasje gjennom tak.

Du får også dekket bygningsmessig spesialtilpasning av boligen hvis du som følge av en ulykke blir medisinsk invalid.

Dersom en skade på huset ditt utgjør over 75 % av bygningens verdi, vil denne forsikring dekke det som om bygningen var totalskadet.

Båtforsikring

Velger du båtforsikring med kasko er du i tillegg til ansvar og delkasko dekket for flere uforutsette skader som oppstår både til vanns og til lands.

Ved totalhavari utbetales hele den avtalte forsikringssum
Full erstatning for mast og bom på seilbåt uavhengig av alder. Drev erstattes med nytt dersom modellen ikke er utgått
Skade på båt under sjøsetting
Skade på båt inntil 30 fot under transport av båten
Jolle og påhengsmotor er medforsikret uten tilleggspremie med inntil kr 25 000,-
Bagasje og løsøre inntil kr 30 000,-

Kasko Pluss er vår mest omfattende og beste båtforsikring. Forsikringen dekker alt under de andre dekningene, i tillegg til:

Motor- og girskade – gjelder for motor og gir inntil 10 år
Avbrutt ferietur – Om planlagt ferietur på minst 4 dager ikke kan gjennomføres grunnet skade på båten, dekkes alternativ overnatting/reise
Personredning
Båtredning
Materiell til bruk under opplag inntil kr 20 000,-
Nødvendige utgifter til opphold og hjemreise ved skade eller avbrutt båttur
Utvidet dekning for bagasje og løsøre inntil kr 60 000,-

Reiseforsikring

Med vår beste reiseforsikring, Reise Pluss,  kan du føle deg trygg på alle reisene dine i hele verden.

Du er dekket for alt som inngår i standardforsikringen – pluss litt til. Du får økte forsikringssummer og flere dekninger.

Denne reiseforsikringen passer for deg som skal på reise med lang varighet, ha med deg mye bagasje eller om du skal leie bil på ferieturen.

Med familieforsikringen dekkes ektefelle/samboer og barn inntil 20 år, enten de er felles, «mine» eller «dine» barn – Pluss-forsikringen inkluderer til og med barne- og oldebarn.

Inkluderer:

  • Reiser med 75 dagers varighet (kan utvides til 90 eller 120 dager)
  • Egenandel ved skade på leiebil (CDW)
  • Barne- og oldebarn med på reisen er dekket
  • Dobbel sum ved medisinsk invaliditet
  • Økte summer for reisegods, forsinkelse, innhenting av fastlagt reiserute, reiseavbrudd, avbestilling, tilkallelse, evakuering